Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Nhà cung cấp (chúng tôi) của dịch vụ cung cấp bới trang web này (Dịch vụ) không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung của thành viên (Nội dung). Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Bạn phải đồng ý không sử dụng Dịch vụ để đăng hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung mà có tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, thư rác hay thư rác giống như, có khả năng xúc phạm, có chứa nội dung người lớn (đồ trụy), có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Tất cả Nội dung bạn gửi hoặc tải lên có thể được xem xét bởi BQT. Tất cả Nội dung bạn gửi hoặc tải lên có thể được gửi đến các dịch vụ xác minh của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ phòng chống thư rác ) . Đừng gửi bất kỳ Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc bí mật .

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên diễn đàn với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn cho phép Chúng tôi không độc quyền, sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Dịch vụ. Bạn giữ quyền trên toàn Nội dung của mình.

Bạn đang cấp cho chúng ta một không độc quyền , vĩnh viễn , không thể thu hồi , giấy phép không giới hạn sử dụng , xuất bản , hoặc tái xuất bản nội dung của bạn trong kết nối với Dịch vụ. Bạn giữ bản quyền nội dung trên .

Những thuật ngữ này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo .

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này , xin vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ này . Nếu bạn muốn đóng tài khoản của bạn , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.